Flota  »  Zarządzanie  »  Flotowy rynek samochodów w 2015 roku - optymistyczne podsumowanie PZWLP

Flotowy rynek samochodów w 2015 roku - optymistyczne podsumowanie PZWLP

2016-02-04 - F. Bednarkiewicz     Tagi: Zarządzanie, Rynek, Leasing, PZWLP
Rok 2015 okazał się jednym z najlepszych w historii branży wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce. Osiągnięta w ubiegłym roku dynamika wzrostu łącznej liczby aut
w usługach CFM na poziomie 16,6% jest najwyższą odnotowaną przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, który prowadzi analizę statystyczną rynku od 7 lat. Tempo wzrostu liczby samochodów znajdujących się w Polsce w usługach wynajmu długoterminowego znacząco rosło przez cały miniony rok i na koniec grudnia było ponad 1,5-krotnie wyższe, niż rok wcześniej. Już co piąty nowy samochód osobowy kupiony przez firmy w polskich salonach
w 2015r. znajdował się w usługach wynajmu długoterminowego.
Zgodnie z danymi Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP), czyli organizacji reprezentującej branże CFM i Rent a Car, rynek wynajmu długoterminowego powiększył się
w Polsce w 2015r. aż o blisko 21 tys. samochodów (20.872), co oznacza najwyższy w okresie ostatnich 7 lat wzrost 16,6% w skali roku. Firmy członkowskie PZWLP, posiadające ok. 80% udział w rynku CFM, dysponowały na koniec ubiegłego roku już łącznie prawie 147 tys. (146.703) samochodów w 3 usługach: Full Serwis Leasing, Leasing z Serwisem i Wyłączne Zarządzanie.

Do wynajmu długoterminowego (CFM) zaliczane są 3 usługi finansowania i zarządzania flotą (Full Serwis Leasing, Leasing z Serwisem i Wyłączne Zarządzanie). W kluczowej z nich, czyli Full Serwis Leasingu, polegającej na zewnętrznym finansowaniu aut służbowych oraz ich pełnej obsłudze administracyjnej i serwisowej przez firmę CFM, wzrost w 2015 roku osiągnął poziom 10,2%, czyli prawie 10 tys. samochodów (9.742).
Dynamika wzrostu branży w 2015 roku była aż ponad 1,5-krotnie wyższa, niż rok wcześniej (10,3%) i sukcesywnie zwiększała się w każdym kolejnym kwartale - od 11,1% r/r w pierwszym, 12,4% r/r w drugim, 14% r/r w kwartale trzecim, osiągając poziom 16,6% r/r w ostatnich trzech miesiącach 2015 roku.

Bardzo wysokie tempo rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce w 2015r., co więcej zwiększające się w każdym kolejnym kwartale, świadczy o wciąż rosnącej popularności tego rodzaju usług w naszym kraju - mówi Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing. - Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że tak wysoka dynamika przyrostu liczby samochodów w usługach wynajmu długoterminowego jest osiągana na rynku, który nie znajduje się już przecież w fazie wczesnego rozwoju i nie jest również mały. Biorąc pod uwagę firmy skupione w PZWLP, rynek CFM w Polsce liczy już prawie 150 tys. pojazdów. Zwiększenie tempa ozwoju rynku w zeszłym roku do rekordowego poziomu odnotowanego przez PZWLP, jest w dużym stopniu efektem coraz większej popularności usług wynajmu długoterminowego wśród przedsiębiorców z sektora MSP. W 2015 roku, z jednej strony dynamicznie rosło bowiem zainteresowanie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw taką formą użytkowania floty aut służbowych, a z drugiej zdecydowana większości firm wynajmu długoterminowego rozwijała swoje usługi pod kątem klientów z sektora MSP, tworząc oferty dostosowane do potrzeb mniejszych przedsiębiorców. Można z całą pewnością stwierdzić, że ilość mikro, małych i średnich firm, decydujących się w Polsce na wynajem długoterminowy samochodów, będzie w bieżącym roku wciąż się zwiększała, wpływając na dalszy duży wzrost całej branży.

Dynamiczny rozwój rynku wynajmu długoterminowego znajduje również odzwierciedlenie
w liczbie nowych samochodów osobowych zakupionych w 2015r. przez branżę CFM, która wyniosła 46,5 tys. aut i była większa o 10,2% niż przed rokiem. W efekcie, już więcej niż co piąty nowy samochód osobowy (20,3%) nabyty w polskich salonach przez firmy był objęty usługami wynajmu długoterminowego. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w 2015 r. to właśnie firmy stanowiły główną siłę napędową sprzedaży nowych aut w kraju, kupując w salonach aż 2/3 wszystkich sprzedanych samochodów osobowych.  

Full Service Leasing najpopularniejszy
Niezmiennie od lat, najbardziej popularną usługą wynajmu długoterminowego pozostaje Full Serwis Leasing. Usługa ta zapewnia przedsiębiorcy nie tylko zewnętrzne finansowanie floty
w ramach leasingu operacyjnego, ale również bardzo duży komfort użytkowania samochodów,
w postaci kompleksowej obsługi administracyjnej i serwisowej aut służbowych. Uwolnienie własnych zasobów od codziennej obsługi floty, precyzyjna kontrola kosztów, uzyskiwanie preferencyjnych stawek firmy CFM dotyczących np. napraw, to tylko niektóre ważniejsze zalety usługi Full Serwis Leasingu, które w efekcie przekładają się dla korzystającej z niej firmy na wymierne oszczędności w całkowitych kosztach floty. Mogą one osiągać poziom nawet kilkunastu procent w porównaniu do aut służbowych zakupionych ze środków własnych, na kredyt, czy użytkowanych w ramach leasingu finansowego bez obsługi floty.  

W liczącej na koniec 2015r. blisko 147 tys. samochodów flocie firm PZWLP, w usłudze Full Serwis Leasing znajdowało się ponad 105 tys. aut (105.154), czyli 71,7% łącznego parku pojazdów.

Drugą pod względem popularności usługą było Wyłączne Zarządzanie (Fleet Management), w której znajdowało się prawie 25 tys. samochodów (24.711), stanowiących 16,8% łącznej floty PZWLP. Wyłączne Zarządzanie gwarantuje przedsiębiorcy obsługę floty w pełnym lub częściowym zakresie (np. serwis mechaniczny i zarządzanie wymianą opon), jednakże finansuje on auta we własnym zakresie, w dowolnej formie. W przypadku tej usługi w 2015r. został odnotowany bardzo dynamiczny, bo aż 81% wzrost. Zjawisko to jest wynikiem coraz bardziej popularnej na rynku oferty, kierowanej do najmniejszych firm, w zakresie której znajduje się częściowa obsługa floty.

W trzeciej z usług zaliczanych do wynajmu długoterminowego - Leasingu z Serwisem -  na koniec 2015 roku znajdowało się niecałe 17 tys. aut (16.838), co stanowi 11,5% udział w całkowitej flocie firm PZWLP. Leasing z Serwisem jest uproszczoną wersją Full Service Leasingu, a więc gwarantuje zewnętrzne finansowanie floty, ale niepełny zakres jej obsługi administracyjnej
i serwisowej (ograniczony do min. 2 wybranych elementów np. serwis mechaniczny i serwis opon).

Diesel traci na rzecz benzyny, rośnie liczba aut ekologicznych
Na koniec ubiegłego roku wciąż najchętniej wybieranym przez firmy i przedsiębiorców w Polsce napędem aut służbowych wynajmowanych długoterminowo pozostawał silnik dieslowski. Udział diesla na koniec grudnia zmniejszył się jednak w stosunku do stanu z końca marca o 1 punkt procentowy i wyniósł 70,5% łącznej floty firm PZWLP. O 1 procent zwiększyła się natomiast
w tym czasie liczba samochodów z silnikami benzynowymi, które na koniec roku 2015 stanowiły 29,25%.  

Samochody z silnikami ekologicznymi, a więc hybrydowymi i w pełni elektrycznymi, nadal stanowią marginalną część floty PZWLP, która wynosi 0,25%. Łącznie jest to 310 samochodów, z czego 300 to auta hybrydowe, a 10 elektryczne. Pomimo, że pojazdy ekologiczne występowały wciąż w śladowych wręcz ilościach, to odnotować należy dynamiczny, ponad 50% wzrost ich liczby (głównie aut hybrydowych) w okresie marzec - grudzień.

Wśród najpopularniejszych aut w wynajmie długoterminowym we flocie PZWLP na koniec 2015r. znajdują się Skoda Octavia, Skoda Fabia, Ford Focus, Toyota Yaris i Opel Astra.

Rosnące znaczenie PZWLP dla rynku w Polsce

Rok 2015 był również bardzo udany dla  PZWLP, czyli organizacji reprezentującej w Polsce branże wynajmu długoterminowego samochodów oraz Rent a Car (wynajmu krótko- i średnioterminowego aut).  Przez cały miniony rok organizacja obchodziła jubileusz 10 lat swojej działalności, zakończony uroczystą Galą 10-lecia PZWLP w Arkadach Kubickiego w Zamku Królewskim w Warszawie.

Znacząco, bo aż  o 1/3 (z 16 do 21 firm), wzrosła również liczba firm członkowskich należących do organizacji. Do PZWLP w 2015r. przystąpiło aż 5 nowych firm - wypożyczalni samochodów. Pozwoliło to na utworzenie  w maju zeszłego roku odrębnej struktury organizacyjnej - Grupy Firm Rent a Car, w której pracach uczestniczy obecnie 7 wiodących na polskim rynku dużych, sieciowych międzynarodowych i krajowych wypożyczalni aut.

Biorąc pod uwagę wszystkie oferowane przez 21 firm należących do organizacji usługi, a więc wynajem krótko-, średnio- i długoterminowy samochodów oraz także klasyczny leasing finansowy lub operacyjny pojazdów (wyłącznie zewnętrzne finansowanie, bez obsługi floty), członkowie PZWLP zakupili w 2015 roku łącznie ponad 73,5 tys. (73.651) nowych samochodów osobowych. Oznacza to, że co trzecie (32%) nowe auto osobowe sprzedane w polskich salonach w tym okresie do klienta komercyjnego (do firm), zostało zakupione przez członków PZWLP.

7 najważniejszych na polskim rynku dużych, sieciowych międzynarodowych i krajowych wypożyczalni samochodów (Avis, Budget, Express, Hertz, Panek, Sixt, 99rent), funkcjonujących w ramach odrębnej struktury organizacyjnej PZWLP - Grupy Firm Rent a Car, na koniec 2015 roku dysponowało łączną flotą prawie 10,5 tys. aut (10.349). Firmy te, na potrzeby oferowanych usług wynajmu krótkoterminowego (1 - 30 dni) oraz średnioterminowego samochodów (1 miesiąc - 2 lata), zakupiły w ubiegłym roku razem 7,5 tys. (7.545) nowych aut osobowych.   

Rola PZWLP dla kondycji  i rozwoju rynku motoryzacyjnego w Polsce systematycznie rośnie - mówi Daniel Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing. - W 2015 roku firmy skupione w naszej organizacji zakupiły o 15% więcej nowych aut osobowych, niż przed rokiem. Wzrost ten jest z jednej strony wynikiem bardzo dynamicznie rozwijającej się branży wynajmu długoterminowego, licznie reprezentowanej w PZWLP, a z drugiej, szybkim rozwojem samej organizacji, do której
w minionym roku przystąpiło aż 5 nowych firm.

Optymistyczne prognozy na 2016 rok
Prognozy dotyczące rozwoju branży CFM, z uwagi na bardzo wysoką dynamikę wzrostu odnotowaną w 2015r. oraz obserwowany w każdym kolejnym kwartale ubiegłego roku trend zwiększania tempa rozwoju wynajmu długoterminowego w Polsce, pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość - mówi Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing. - Wynajem długoterminowy w 2016 roku, ale również w kolejnych latach, będzie odgrywał coraz większą rolę w finansowaniu aut służbowych w Polsce.

Zdaniem ekspertów PZWLP, w bieżącym roku z pewnością kontynuowany będzie rozwój oferty firm CFM, dostosowanej do potrzeb sektora MSP oraz jednoczesny dalszy wzrost udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wśród klientów usług wynajmu długoterminowego samochodów. Coraz bardziej zauważalne na polskim rynku będą również, dość mocno rozpowszechnione już w Europie Zachodniej, zjawiska takie jak car sharing.     źródło: PZWLP

Dodaj komentarz

Nick
Treść
Wpisz kod
z obrazka
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

Zaloguj się

Login Hasło
0

Komentarze do:

Flotowy rynek samochodów w 2015 roku - optymistyczne podsumowanie PZWLP