Flota  »  Paliwa  »  Paliwo pod kontrolą, czyli słów kilka o zakładowych i flotowych stacjach paliw

Paliwo pod kontrolą, czyli słów kilka o zakładowych i flotowych stacjach paliw

2012-04-12 - F. Bednarkiewicz     Tagi: Eksploatacja, Paliwa, Technologia, Zarządzanie, Stacja benzynowa

Większa kontrola zużycia paliwa, pełna informacja o tankowaniach poszczególnych pojazdów, ograniczenie do minimum czasu samego tankowania oraz proste i dokładne rozliczenia kierowców - o czymś takim marzy chyba każdy manager floty samochodowej. Do sukcesu w powyższych kwestiach przybliża stosowanie kart flotowych, czy montowanie systemów GPS, które monitorują ilość paliwa w zbiornikach. Oba rozwiązania znacznie ułatwiają kontrolę nad pojazdami i coraz skutecznie eliminują ewentualne przewinienia kierowców. Należy jednak pamiętać, że na rynku istnieje jeszcze jedno, znacznie mniej popularne, a jakże praktyczne rozwiązanie - zakładowe stacje benzynowe.

W przypadku firm, których pojazdy operują na niezbyt długich trasach, mających swój początek w jednym miejscu, normą jest tankowanie samochodów na jednej, konkretnej stacji benzynowej. Ot, przyzwyczajenie kierowców, czy dobre stosunki między zarządem obu podmiotów. Pojawia się jednak pytanie, czy w takiej sytuacji nie lepiej przenieść miejsce tankowania pojazdów na własny teren? Dzięki najnowszej technice nie jest to wcale takie trudne.

Pierwszym krokiem jest oczywiście pozyskanie zbiornika paliwa oraz spełnienie wymagań formalnych związanych z jego montażem. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych zasad, na które zwraca uwagę firma Petroleo:


 1. Do podłączenia zbiornika niezbędne będzie doprowadzenie zasilania (230V) oraz uziemienie układu dystrybucyjnego
 2. Lokalizacja i posadowienie zgodnie z wytycznymi. Obowiązujące przepisy regulują podstawowe obowiązki co do lokalizacji zbiornika Odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej.
 3. Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, fragment rozporządzenia: "Paragraf 11 1. dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika zbiorniku naziemnym dwupłaszczowym o pojemności do 5 m3. 2. Zbiornik do przechowywania paliw płynnych klasy III na potrzeby własne użytkownika, o którym mowa w ust. 1, należy sytuować z zachowaniem następujących odległości: a) 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej b) 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej…"
 4. Zbiornik powinien być posadowiony na płaskiej (wypoziomowanej), równej i stabilnej powierzchni, wykonanej z materiału niepalnego. Podstawa musi być, co najmniej 30 cm szersza i dłuższa od samego zbiornika. Grubość podstawy musi wynosić, co najmniej 5 cm. Szczegółowe wymagania w tym zakresie powinny być określone w dokumentacji technicznej zbiornika.
 5. Jeżeli jest wymagane posadowienie zbiornika na fundamencie, fundament ten powinien być wykonany zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w przypadku lokalizacji takiego zbiornika na terenach występowania szkód górniczych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geologicznego i górniczego.
 6. Zbiornika nie należy sytuować na terenie otoczonym ze wszystkich stron budynkami.
 7. Odległość od zbiornika do drogi publicznej powinna wynosić, co najmniej 3 m.
 8. W odległości mniejszej niż 5 m od odmierzacza nie powinny znajdować się niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, a także studzienki wodociągowe i ciepłownicze oraz nie powinno być otworów do pomieszczeń, w których podłoga znajduje się poniżej przyległego terenu. Nie dotyczy to sytuacji, gdy plac, na którym ustawiony jest zbiornik wyposażony jest w odwodnienie liniowe i separatory oleju.
 9. Wpusty kanalizacyjne usytuowane na terenie postawienia zbiornika oleju powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia zabezpieczające przed jego przenikaniem do kanalizacji.
 10. Nawierzchnia podjazdów powinna być równa, wykonana z materiałów niepalnych, szczelna i zmywalna ze spadkiem do kratek ściekowych kanalizacji deszczowo-przemysłowej.
 11. Nie dopuszcza się ustawiania zbiornika z odmierzaczem oleju napędowego na chodnikach i pasach przeznaczonych dla ruchu pieszego.
 12. Zbiornik powinien być zlokalizowany przy drodze dojazdowej o wymaganej szerokości, z niezbędnym miejscem do zawracania i przystosowanej, w zakresie nośności, do dojazdu cysterny dostawcy oleju napędowego. Potencjalne przeszkody w postaci zaparkowanych samochodów, linii wysokiego napięcia, gałęzi drzew powinny być na bieżąco kontrolowane i minimalizowane przez użytkownika zbiornika.
 13. Użytkownik zbiornika ma obowiązek zapewnienia bezpiecznej dostawy paliw i wolnej przestrzeni wokół zbiornika do okresowych kontroli i przeglądów.
 14. Przestrzeń do obsługi zbiornika (dystrybucja paliwa) powinna być zlokalizowana w sposób umożliwiający swobodny bezkolizyjny ruch obsługiwanych pojazdów.
 15. Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem.
 16. Zabronione jest lokalizowanie zbiorników 5000 l do przechowywania oleju napędowego w garażach oraz w innych pomieszczeniach wewnątrz budynków.

 


Do osługi odpowiednio zamontowanego zbiornika niezbędny jest jeszcze specjalistyczny osprzęt. Na szczęście oszczędności, które wygenerować można korzystając z zakładowej stacji benzynowej są trudne do przeoczenia, co generuje nie tylko większy popyt na tego typu rozwiązania, ale także zwiększa podaż. Aparatura potrzebna do zorganizowania własnego miejsca do poboru paliwa jest więc dzisiaj łatwo dostępna, a rozwój technologii bardzo korzystnie wpłynął na gwarantowane przez nią możliwości.

Co ważne, na rynku pojawiło się kilka firm, które oferują nie tylko poszczególne podzespoły systemów paliwowych, takie jak na przykład: systemy automatycznej identyfikacji pojazdu, czy sondy do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach, ale także kompletne zestawy będące praktycznie gotowymi stacjami zakładowymi. Szczególnie warte opisania są systemy oferowane przez firmy: Hectronic oraz Petroleo.

Hectronic swój system produktów niezbędnych do stworzenia zakładowej stacji paliw określa nazwą "Smart Refuelling" (ang. mądre tankowanie), a całość składa się z czterech współpracujących ze sobą elementów: automatu do tankowania TA2331, systemu automatycznej identyfikacji pojazdu i zabezpieczenia przed tankowaniem do kanistrów PetroPoint Fleet lub PetroPoint Retail, elektronicznych sond OPTILEVEL do pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach oraz oprogramowania Fuel Data.

Z punktu widzenia codziennego użytku, cały system działa bardzo prosto: kierowca podjeżdża na stację, tankuje, a wszystkie dane na temat tej czynności automatycznie przekazywane są do bazy danych firmy. Dzieje się tak, gdyż w systemie "Smart Refuelling" pojazdy wyposażone są w małe nadajniki radiowe i specjalne opaski na wlewie paliwa. Gdy pojazd podjeżdża więc na stację, nadajnik wysyła do automatu do tankowania numer pojazd oraz kierowcy, jak i stan licznika kilometrów. Tym samym automat sprawdza czy dany pojazd i kierowca jest uprawniony do tankowania. W przypadku gdy owa weryfikacja przebiegnie pozytywnie, system włącza dystrybutor i umożliwia tankowanie. Co ważne, wydawanie paliwa przebiega tylko wtedy, gdy pistolet dystrybutora znajduje się w baku oznaczonym specjalną opaską, więc jeśli podczas tankowania kierowca przełoży pistolet dystrybutora do kanistra lub do innego pojazdu, wydawanie paliwa zostanie natychmiast wstrzymane. Po zakończeniu całej czynności automat zapamiętuje wszystkie informacje konieczne do rozliczenia kierowcy i pojazdu, przesyła je do komputera i analizuje dzięki oprogramowaniu Fuel Data.

Pakiet oferowany przez Petroleo nazywa się „Diesel Stacja” - i jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do użytkowników pojazdów wysokoprężnych. Jest to system nieco prostszy od opisanego powyżej, a kluczową rolę pełnią w nim dwa odpowiednio zsynchronizowane elementy: terminal dostępu, które jednocześnie kontroluje i zarządza dostępem do zbiornika i układu dystrybucyjnego oraz zajmujący się ewidencją i kontrolą procesów tankowania system informatyczny Diesel Management System (DMS).

Tankowanie na „Diesel Stacji” należy rozpocząć zalogowaniem się na terminalu dostępu, do czego niezbędna jest karta dostępu RFID. Karta nie tylko umożliwia tankowanie, ale także bezwzględnie rejestruje i przypisuje dane związane z procesem tankowania do pojazdu i kierowcy. Przez system GPRS owe dane trafiają do oprogramowania DMS, które na ich podstawie buduje dokładne analizy i statystyki dotyczące utrzymania floty pojazdów, a także wykrywa ewentualne nieprawidłowości, przekroczenia norm, czy budżetu kosztów.
źródło: Petroleo, Hectronic; foto: Magyar Nederland

Dodaj komentarz

Nick
Treść
Wpisz kod
z obrazka
Aby komentować pod zarezerowanym, stałym nickiem, bez potrzeby
logowania się za każdym wejściem, musisz się zarejestrować lub zalogować.

Zaloguj się

Login Hasło
1

Komentarze do:

Paliwo pod kontrolą, czyli słów kilka o zakładowych i flotowych stacjach paliw

Paliwo pod kontrolą, czyli słów kilka o zakładowych i flotowych stacjach paliw
goa2004 2014-06-04 11:44
Witam, Dla zbiorników o pojemności 5000 dm3 przeznaczonych do magazynowania i dystrybucji produktów naftowych III klasy nie ustala się stref zagrożenia wybuchem. skąd to wynika?